No SVG support No SVG support No SVG support

Noteikumi

Par spēli
Dicechess – vienreizēja un aizraujoša spēle ( tiek izmantots šaha dēlis, figūras un 3 metamie kauliņi ), kura pirmo reizi spēlēta Maskavā 2000.gada beigās. Tiek uzskatīts, ka tā radusies no senas indiešu spēles ar nosaukumu “Čaturanga”.

Dicechess spēles noteikumi
Figūru skaits, sākotnējais izvietojums un gājieni stingri atbilst klasiskā šaha noteikumiem, ieskaitot “en passant”, kas franču valodā nozīmē “garāmejot” un rokādi.
Spēli spēlē divatā, attiecīgi viens spēlētajs spēlē ar baltajām figūrām, otrs ar melnajām.

Dalībnieki gājienus veic rindas kārtībā. Lēmumu par gājienu pieņem pamatojoties uz nejaušiem, pirms gājiena izmestiem trīs metamo kauliņu skaitļiem, kuri arī norāda, ar kurām šaha figūrām nepieciešams veikt gājienu dotajā situācijā.
Katra kauliņa šķautne atbilst savai šaha figūrai:

1 – bandinieks, 2 – zirgs, 3 – laidnis, 4 – tornis, 5 – dāma, 6 – karalis

Atšķirībā no klasiskā šaha, kur mērķis ir pieteikt matu pretinieka karalim, šīs spēles mērķis ir nokaut pretinieka karali. Tāpat vēl nozīmīgas atšķirības no klasiskā šaha ir – mats, pats un šahs netiek ņemti vērā – karalis var palikt zem sitiena.
Spēlētāji veic vienlaicīgi trīs gājienus, vadoties pēc metamo kauliņu izkritušajiem cipariem un ievērojot sekojošus noteikumus:
nedrīkst atteikties no gājiena vai veikt to nepilnīgi, izņemot gadījumu par gājiena neiespējamību ( iemesls var būt figūras neesamība.
vai arī brīvs lauciņš konkrētai figūrai ) vai spēles mērķa ( pretinieka karaļa nokaušana) izpildi.

Pēc gājienu izpildes, kārta mest kauliņus pāriet pie otra spēlētāja.